Fyzioterapie

Ve své fyzioterapeutické praxi přistupuji individuálně ke každému klientovi/klientce. V terapii plně využívám poznatky z odborných kurzů a přizpůsobím je každému klientovi na míru. 

Každý fyzioterapeut má vlastní přístup k terapii – já se snažím najít kompromis mezi manuálními technikami a cvičením, které každému klientovi navrhnu dle kineziologického rozboru.