Jak probíhá první návštěva

Vždy se budu plně soustředit na to, abych Vás velmi dobře poznala, správně reagovala na Vaše zdravotní problémy a získala Vaši důvěru.

Až ke mně přijdete poprvé, budu od Vás muset odebrat kompletní anamnézu, a budu k tomu potřebovat Vaši spolupráci a pochopení.

Během vstupního pohovoru Vám proto budu pokládat otázky, které se budou týkat Vašeho fyzického zdraví a zdravotní komplikace, se kterou jste se rozhodla či rozhodl za mnou přijít. Je velmi důležité, abych od Vás získala nezkreslený obrázek o Vašem zdravotním stavu.

Následně provedu komplexní kineziologické vyšetření, které musí proběhnout ve spodním prádle pacienta. 

Na základě vstupního pohovoru a komplexního vyšetření Vám zvolím techniky a metody, aby vhodně reagovaly na Vaši diagnózu.

Na závěr se domluvíme na termínu dalších schůzky, pokud budete mít zájem.

Pokud zamnou přicházíte na gynekologickou fyzioterapii, bude první návštěva probíhá obdobně. Během vstupního pohovoru Vás však podrobněji seznámím s metodou Ludmily Mojžíšové nebo gynekologicko-urologickým konceptem a při komplexním vyšetření si společně vždy řekneme, proč jsem danou techniku zvolila.

První návštěva u mě bude trvat nejdéle 75 minut. Pokud za mnou přicházíte, objednejte se prosím v rezervačním systému na „Vstupní vyšetření“.

Budu se na Vás těšit.

Míša